Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

2306 - Prenehanje najmanjše dovoljene hitrosti


Oznaka:2306
Pomen:Prenehanje najmanjše dovoljene hitrosti
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Mesto, kjer preneha predpisana najmanjša dovoljena hitrost.

Pogoji za postavitev:
Znak se lahko postavlja tudi samo na levi strani vozišča.