Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

2308 - Prenehanje uporabe snežnih verig


Oznaka:2308
Pomen:Prenehanje uporabe snežnih verig
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Mesto na cesti, kjer preneha veljati obveznost, ki je bila označena s prometnim znakom 2307.

Pogoji za postavitev:
Znak se postavlja in odstranjuje v skladu s programom dela zimske službe. Postavlja se lahko tudi samo na levi strani vozišča.