Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

2311 - Steza za pešce


Oznaka:2311
Pomen:Steza za pešce
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Steza za pešce, namenjena pešcem in drugim posebnim prevoznim sredstvom.

Pogoji za postavitev:
Znak se lahko postavlja tudi samo na levi strani steze.