Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

2313 - Znak se lahko postavlja tudi samo na levi strani steze.


Oznaka:2313
Pomen:Znak se lahko postavlja tudi samo na levi strani steze.
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Pločnik ali druga površina, namenjena pešcem in kolesarjem, kjer sta pasova za kolesarje in pešce medsebojno ločena z ločilno črto.

Dodatne zahteve:
S simbolom mora biti prikazana dejanska razporeditev pasov.

Pogoji za postavitev:
Znak se lahko postavlja tudi samo na levi strani površine za pešca oziroma kolesarja.