Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

2314 - Konec pasov za pešce in kolesarje


Oznaka:2314
Pomen:Konec pasov za pešce in kolesarje
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Mesto na cesti, kjer se končata pasova za pešce in kolesarje, ki sta bila označena z znakom 2313.

Dodatne zahteve:
S simbolom mora biti prikazana dejanska razporeditev pasov.

Pogoji za postavitev:
Znak se lahko postavlja tudi samo na levi strani površine za pešca oziroma kolesarja.