Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

2407 - Enosmerna cesta


Oznaka:2407
Pomen:Enosmerna cesta
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Enosmerna cesta

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka 2407-1: 1000 x 250 mm Znak 2407-1 se postavlja na kraku T-križišča, kjer se pričenja enosmerna cesta, lahko pa stoji tudi samo na levi strani vozišča. Nameščen je lahko na drogu semaforja.