Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

2409 - Omejitve in prepovedi na prometnem pasu


Oznaka:2409
Pomen:Omejitve in prepovedi na prometnem pasu
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Datoteka:
Naloži
Dodana datoteka:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Število in omejitev oziroma prepoved na posameznem prometnem pasu.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: na avtocestah in hitrih cestah 1200 x 1500 mm, na drugih cestah 800 x 1000 mm.