Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

2410 - Prometni pas za počasna vozila


Oznaka:2410
Pomen:Prometni pas za počasna vozila
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Datoteka:
Naloži
Dodana datoteka:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Začetek (2410) oziroma konec (2410-1) prometnega pasu, po katerem morajo voziti počasna vozila, ki vozijo s hitrostjo, manjšo od hitrosti, določene na znaku.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: 1200 x 1800 mm na desni strani smernega vozišča avtocest in hitrih cestah, na drugih cestah ter levi strani smernega vozišča avtocest in hitrih cest pa 900 x 1350 mm. Na avtocestah in hitrih cestah mora biti postavitev znaka ponovljena 250 m pred odpiranjem pasu in 250 m pred zapiranjem pasu. Znak 2410-1 mora biti na cestah, ki imajo ločena smerna vozišča z več kot dvema prometnima pasovoma, postavljen tudi na levi strani smernega vozišča.