Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

2412 - Razvrščanje vozil


Oznaka:2412
Pomen:Razvrščanje vozil
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Datoteka:
Naloži
Dodana datoteka:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Razvrščanje vozil na križišču (2412), krožnem križišču s spiralnim potekom krožnega vozišča (2412-1), križišču, kjer so posamezne smeri dovoljene samo določeni vrsti vozil (2412-2), in na križišču s čakalno površino za kolesarje (2412-3).

Dodatne zahteve:
Simbol smeri mora ustrezati dejanskemu številu prometnih pasov in načinu razvrščanja na njih.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: 600 x 900, 900 x 900, 1200 x 900 mm. Znak se postavlja na mestu začetka pasov za razvrščanje. Znak 2412 se v naseljih postavlja samo na krakih križišč, ki imajo več kot dva razvrstilna prometna pasova, razen kadar razporeditev prometnih pasov odstopa od standardne označitve«;