Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

2416 - Prehod za vozila


Oznaka:2416
Pomen:Prehod za vozila
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Vsebina:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Mesto, kjer mora biti zagotovljen nemoten prehod vozil in ni dovoljeno ustavljanje ali parkiranje.

Dodatne zahteve:
Na znaku mora biti navedena številka dovoljenja upravnega organa, s katerim je prepovedana uporaba prehoda za ustavljanje in parkiranje.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: 300 x 450 mm. Znak je lahko nameščen tudi na druge nosilne konstrukcije (zidovi stavb, ograje ipd.).