Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

2417 - Intervencijska pot


Oznaka:2417
Pomen:Intervencijska pot
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Pot oziroma pas, ki je namenjen intervencijskim vozilom in na katerem ni dovoljena ustavitev ali parkiranje.

Dodatne zahteve:
Če je prometni pas namenjen intervencijski poti, mora biti označen z ločilno neprekinjeno črto rumene barve.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: 400 x 400 mm, 600 x 600 mm. Znak se lahko postavlja tudi samo na levi strani vozišča.