Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

2418 - Intervencijski prehod


Oznaka:2418
Pomen:Intervencijski prehod
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Mesto na cesti, kjer je preko ločilnega otoka, z demontažo varnostne ograje mogoče vzpostaviti prehod intervencijskim vozilom na drugo smerno vozišče.

Dodatne zahteve:
Izvedba znaka je obojestranska.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: 400 x 400 mm. Znak se postavlja neposredno na začetku ali koncu prehoda.