Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

2419 - Območje prepovedanega parkiranja


Oznaka:2419
Pomen:Območje prepovedanega parkiranja
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Mesto v naselju, kjer se začenja območje, prepovedano za parkiranje oziroma območje z dopustnim kratkotrajnim parkiranjem.

Dodatne zahteve:
V primeru dopustnega kratkotrajnega parkiranja mora biti znaku dodana dopolnilna tabla 4308 z obvestilom o načinu prometne ureditve (dopusten maksimalen čas parkiranja, časovni termini dopustnega parkiranja, informacije o plačilu parkirnine).

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: 600 x 600 mm. V primeru dopustnega kratkotrajnega parkiranja se znak postavlja v kombinaciji s talno označbo 5358.