Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

2421 - Območje omejene hitrosti


Oznaka:2421
Pomen:Območje omejene hitrosti
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Mesto v naselju, kjer se začenja območje, v katerem je najvišja dovoljena hitrost omejena na 30 km/h.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: 600 x 600 mm. Znak je lahko nameščen na drogu semaforja.