Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

2422 - Konec območja omejene hitrosti


Oznaka:2422
Pomen:Konec območja omejene hitrosti
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Mesto v naselju, kjer se konča območje omejene hitrosti.

Pogoji za postavitev:
Znak se lahko postavlja tudi samo na levi strani vozišča ali namešča na drog semaforja.