Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

2425 - Območje parkiranja


Oznaka:2425
Pomen:Območje parkiranja
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Mesto v naselju, kjer se začenja območje dovoljenega parkiranja.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: 600 x 600 mm. Parkirna ureditev in druge informacije morajo biti prikazane z dopolnilno tablo 4307 ali 4307-1.