Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

2427 - Območje umirjenega prometa


Oznaka:2427
Pomen:Območje umirjenega prometa
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Mesto v naselju, kjer se začenja območje, v katerem imajo pešci prednost pred vozili in je dovoljena igra otrok.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: 900 x 600 mm, 600 x 400 mm.