Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

2429 - Otroci na vozišču


Oznaka:2429
Pomen:Otroci na vozišču
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Bližina mesta, kjer se lahko na cesti zadržuje več otrok.

Dodatne zahteve:
Koeficient retrorefleksije: RA3.

Pogoji za postavitev:
Znak se postavlja samo v naseljih. Zunaj njih se v kombinaciji z znakom 2433 lahko označujejo postajališča šolskega avtobusa.