Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

2431 - Prehod za pešce


Oznaka:2431
Pomen:Prehod za pešce
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Mesto, kjer je označen prehod za pešce.

Dodatne zahteve:
Koeficient retrorefleksije: RA3. Znak je lahko nameščen na drogu semaforja. Če je prehod izveden na dvignjeni ploščadi, mora biti znaku dodana dopolnilna tabla 4702.

Pogoji za postavitev:
Znak je lahko postavljen do 5,00 m pred prehodom.