Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

2433 - Avtobusno postajališče


Oznaka:2433
Pomen:Avtobusno postajališče
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Mesto, kjer je avtobusno postajališče.

Pogoji za postavitev:
Znak se uporablja v kombinaciji z označbami 5333 do 5333-3.