Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

2434 - Naselje


Oznaka:2434
Pomen:Naselje
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Vsebina:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Naselje, skozi katero poteka cesta, in mesto na cesti, od katerega naprej veljajo pravila vožnje v naselju.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: 1000, 1300, 1600, 1900, 2100 ali 2300 x 500 mm (enovrstični napis), 1000, 1300, 1600, 1900 ali 2300 x 750 mm (dvovrstični napis). Postavitev znaka ni dovoljena na avtocestah in hitrih cestah, razen na izvoznih krakih njihovih priključkov.