Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

2435 - Konec naselja


Oznaka:2435
Pomen:Konec naselja
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Vsebina:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Mesto na cesti, kjer se konča naselje.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: 1000, 1300, 1600, 1900, 2100 ali 2300 x 500 mm (enovrstično besedilo), 1000, 1300, 1600, 1900, 2100 ali 2300 x 750 mm (dvovrstično besedilo). Znaka ni dovoljeno postavljati na avtocestah in hitrih cestah, razen na uvoznih krakih njihovih priključkov. Znak se lahko postavlja tudi samo na levi strani vozišča.