NOVO – oddajte spletno povpraševanje brez registracije! Na vsa spletna povpraševanja vam priznamo 5 % popusta!
Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Št. znakov na seznamu: 0

2436 - Parkirišče


Oznaka:2436
Pomen:Parkirišče
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Prostor, urejen za parkiranje vozil.

Dodatne zahteve:
Smer parkirišča je lahko prikazana s simbolom v znaku. Če parkirišče nima talnih označb, mora biti način parkiranja prikazan z dopolnilno tablo 4301.