Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

2437 - Parkirišče


Oznaka:2437
Pomen:Parkirišče
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Prostor, urejen za parkiranje vozil, kjer je to časovno omejeno in plačljivo.

Dodatne zahteve:
Parkirna ureditev in druge informacije morajo biti prikazane z dopolnilno tablo 4307 ali 4307-1.