Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

2438-2 - Parkirišče


Oznaka:2438-2
Pomen:Parkirišče
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Prostor, urejen za parkiranje določenih vrst vozil.