Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

2440-2 - Parkirišče – garaža


Oznaka:2440-2
Pomen:Parkirišče – garaža
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Vsebina:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Pokriti prostor, urejen za parkiranje vozil.

Dodatne zahteve:
Z dopolnilno tablo sta lahko označena dopusten čas parkiranja in vrsta vozil, ki jim je prostor namenjen.