Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

2441-1 - Parkirno mesto


Oznaka:2441-1
Pomen:Parkirno mesto
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Parkirno mesto, rezervirano za vozila invalidov (2441) oziroma vozila oseb, ki za prevoz otrok uporabljajo otroški voziček (2441-1).

Pogoji za postavitev:
Znak 2441 se postavlja v kombinaciji s talnimi označbami 5352, 5352-1 ali 5352-2, znak 2441-1 pa v kombinaciji z označbo 5353.