Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

2442 - Vodovarstveno območje


Oznaka:2442
Pomen:Vodovarstveno območje
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Mesto na cesti, od katerega naprej poteka po najožjem, ožjem oziroma širšem vodovarstvenem območju.

Dodatne zahteve:
Znaku morata biti dodani dopolnilni tabli 4103 in 4804.

Pogoji za postavitev:
Na tabli 4804 je lahko tudi napis o vrsti vodovarstvenega območja (najožje, ožje ali širše vodovarstveno območje).