Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

2444 - Vožnja desno ob rdeči luči na semaforju


Oznaka:2444
Pomen:Vožnja desno ob rdeči luči na semaforju
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Dovoljena vožnja desno ob rdeči luči na semaforju, in sicer ob pogoju, da je smer prosta.

Dodatne zahteve:
Koeficient retrorefleksije: RA 3.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: 350 x 350 ali 250 x 250 mm. Znak mora biti nameščen na drogu semaforja ob semaforski glavi v višini rdečega svetlobnega dajalnika.