Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

2445-1 - Območje skupnega prometnega prostora /cona 30


Oznaka:2445-1
Pomen:Območje skupnega prometnega prostora /cona 30
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Datoteka:
Naloži
Dodana datoteka:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Mesto v naselju, kjer se začenja območje skupnega prometnega prostora.

Pogoji za postavitev:
Vstavljeni znak za omejitev hitrosti mora biti skladen s prometno ureditvijo območja.