Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

2449 - PZ 2449 Znak za kolesarsko cesto


Oznaka:2449
Pomen:PZ 2449 Znak za kolesarsko cesto
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Datoteka:
Naloži
Dodana datoteka:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Z znakom 2449 - kolesarska cesta se označi ceste, ki so preventivno namenjene prometu koles in drugih ne motoriziranih uporabnikov, poleg tega pa tudi motornim vozilom, katerih najvišja dovoljena hitrost ne sme presegati5 30 km/h.