Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

3106 - Bar


Oznaka:3106
Pomen:Bar
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Bližina mesta ali mesto, kjer je gostinski lokal s ponudbo pijač.