Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

3107 - Prostor za počitek


Oznaka:3107
Pomen:Prostor za počitek
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Bližina mesta ali mesto, kjer je urejeno počivališče s prostorom za počitek.