Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

3110 - Stranišče


Oznaka:3110
Pomen:Stranišče
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Bližina mesta ali mesto, kjer so sanitarije.

Pogoji za postavitev:
Znak se lahko postavlja le na parkiriščih in počivališčih.