Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

3111 - Pitna voda


Oznaka:3111
Pomen:Pitna voda
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Bližina mesta ali mesto, kjer je pitna voda.

Pogoji za postavitev:
Znak se lahko postavlja le na parkiriščih in počivališčih.