Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

3116-1 - Prostor za bivalna vozila


Oznaka:3116-1
Pomen:Prostor za bivalna vozila
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Bližina mesta ali mesto, kjer je urejen prostor za bivalna vozila (3116) oziroma prostor za bivalna vozila s postajo za praznjenje odplak iz bivalnih vozil (3116-1).