Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

3117-4 - Postaja za preskrbo vozil z gorivi


Oznaka:3117-4
Pomen:Postaja za preskrbo vozil z gorivi
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Bližina mesta ali mesto, kjer je postaja za preskrbo vozil s klasičnimi oziroma alternativnimi gorivi (LPG, CNG, LNG, H2).

Dodatne zahteve:
Če ponudba postaje zajema več kot dve vrsti alternativnih goriv, so napisi razpoložljivih goriv na dopolnili tabli znaka 3117.