Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

3119-1 - Postajališče vozil za občasni prevoz potnikov


Oznaka:3119-1
Pomen:Postajališče vozil za občasni prevoz potnikov
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Bližina mesta ali mesto, kjer je postajališče za taksije (3119) oziroma vozila stalnega izvenlinijskega prevoza potnikov – shuttle prevoz (3119-1).

Pogoji za postavitev:
Znak 3119 mora biti postavljen v kombinaciji s talno označbo 5351, znak 3119-1 pa v kombinaciji s talno označbo 5351-1.