Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

3201 - Cestni predor


Oznaka:3201
Pomen:Cestni predor
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Vstop v cestni predor ali galerijo.

Dodatne zahteve:
Osnovna barva znaka je na avtocestah zelena.

Pogoji za postavitev:
Znak se postavlja pred portalom predora ali galerije. Znaku mora biti dodana dopolnilna tabla 4807.