Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

3203-1 - Stopnišče na površini za pešce


Oznaka:3203-1
Pomen:Stopnišče na površini za pešce
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Mesto, kjer je podzemni ali nadzemni prehod za pešce oziroma mesto, kjer so višinske razlike na površinah za pešce premoščene s stopnicami.

Dodatne zahteve:
Z znakom se označuje tudi prehod pri skupnem poteku prehoda za pešce in prehoda za kolesarje.