Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

3204 - Slepa cesta


Oznaka:3204
Pomen:Slepa cesta
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Bližina ceste, ki nima izhoda (3204, 3204-1, 3204-2) oziroma ima izhod samo za pešce (3204-3) ali za pešce in kolesarje (3204-4).