Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

3206 - Serpentina – zaporedna številka serpentine in nadmorska višina.


Oznaka:3206
Pomen:Serpentina – zaporedna številka serpentine in nadmorska višina.
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Datoteka:
Naloži
Dodana datoteka:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Dodatne zahteve:
Velikost znaka: 300 x 300 mm.