Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

3207 - Prevoznost ceste


Oznaka:3207
Pomen:Prevoznost ceste
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Datoteka:
Naloži
Dodana datoteka:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Prevoznost gorske ceste oziroma prehoda čez gorski vrh.

Dodatne zahteve:
Napis »odprt« (zelene barve) pomeni, da je cesta prevozna, napis »zaprt« (rdeče barve) pa pomeni, da cesta ni prevozna. Odvisno od razmer na cesti je lahko dodan simbol za zahtevano zimsko opremo vozila. Če cesta ni prevozna, je prikazana informacija do kraja oziroma mesta prevoznosti.