Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

3208 - Premostitveni objekt


Oznaka:3208
Pomen:Premostitveni objekt
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Vsebina:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Ime in dolžina cestnega premostitvenega objekta.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: 1000, 1300, 1600 x 500 mm. Znak mora biti postavljen na višini 1,00 m nad robom vozišča, ob katerem je postavljen.