Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

3209 - Vodotok


Oznaka:3209
Pomen:Vodotok
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Vsebina:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Ime vodotoka, čez katerega poteka cesta.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: 800, 1000 x 400 mm. Znak mora biti postavljen na višini 1,00 m nad robom vozišča, ob katerem je postavljen.