Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

3210 - Bližina razpršene poselitve


Oznaka:3210
Pomen:Bližina razpršene poselitve
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Vsebina:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Neposredna bližina razpršene poselitve, ob kateri poteka cesta.

Dodatne zahteve:
Znak ne vzpostavlja pravil vožnje v naselju.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: 1000, 1300, 1600, 1900, 2100 ali 2300 x 330 mm. Znak se postavlja samo na začetku razpršene poselitve.