Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

3211-1 - Ime ulice


Oznaka:3211-1
Pomen:Ime ulice
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Vsebina:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Ime ulice.

Dodatne zahteve:
Napis na znaku 3211 lahko obsega tudi hišne številke. Za znak niso zahtevane mehanske odpornosti prometnih znakov, predpisane s tem pravilnikom, razen prebadanja lica znaka, ki mora ustrezati razredu P2, rob znaka pa razredu E3.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: (3211); 600, 800, 1000, 1200, 1400 x 200 mm, (3211-1); širina vodoravne stranice (premer znaka) je enaka širini znaka, nad katerega je nameščen. Znak 3211 je lahko nameščen na drogu semaforja ali drogu drugega prometnega znaka, vendar vedno na vrhu droga. Na posameznem nosilnem drogu so lahko nameščeni največ štirje znaki.