Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

3213 - Omejitve in obveznosti na cestah


Oznaka:3213
Pomen:Omejitve in obveznosti na cestah
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Informacija o najvišjih dovoljenih hitrostih v Republiki Sloveniji po vrsti ceste, obvezni uporabi luči v prometu in načinu plačila cestnine na cestninskih cestah.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: 1200 x 3000 mm na avtocestah in hitrih cestah, 800 x 2000 mm na drugih cestah. Znak se postavlja po vstopu v Republiko Slovenijo na vseh avtocestah, hitrih, glavnih in regionalnih cestah.