Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

3216 - Številka avtoceste


Oznaka:3216
Pomen:Številka avtoceste
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Vsebina:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Številka avtoceste.

Dodatne zahteve:
Znak se uporablja samo kot vstavljeni znak.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: 420 x 250 mm.