Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

3217 - Številka hitre ceste


Oznaka:3217
Pomen:Številka hitre ceste
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Vsebina:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Številka hitre ceste.

Dodatne zahteve:
Znak se uporablja samo kot vstavljeni znak.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: 420 x 250 mm.